Tuyển dụng kế toán

  03/08/2020

- Theo dõi, hạch toán và lập các chứng từ cho các nghiệp vụ phát sinh: Nhập hàng, thu chi tiền mặt - Báo cáo khi hàng trong kho còn ít để có kế hoạch kịp thời - Chấm công, tính lương người lao động - Theo dõi các khoản công nợ đối với khách hàn

Tuyển dụng kế toán

  27/12/2016

Chúng tôi cần tuyển dụng những người trẻ đam mê, nhiệt huyết trong công việc, có khát vọng thành công để cùng công ty phát triển. • Hưởng Lương, Thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực - thỏa thuận khi phỏng vấn • Hưởng các phụ cấp theo quy định ...

Tuyển nhân viên SEO website

  16/09/2015

Do nhu cầu phát triển bền vững và ngày càng lớn mạnh của Công ty, chúng tôi đang cần tuyển NV SEO website